הודו

הודו

תרנגול הודו גדול יותר מעוף, וניתן לצרוך אותו שלם או בחלקים
בשרו של ההודו הוא בריא, אך ייבש במעט מהעוף, קיימים הבדלים בין חלקיו מבחינת ערך תזונתי ואחוזי השומן.